RELATEED CONSULTING
相關咨詢
查看我們更多服務
關閉右側工具欄
漏水檢測

漏水檢測

 
               服務項目

              ①區域性漏水評估

              ②準確漏水點定位

              ③漏水檢測技術咨詢

              ④漏水檢測人員培訓

              ⑤建立長期漏水檢測服務關系,控制水損

久久夜夜